Doklady hrnčířské výroby v Brně

Variant title
Evidence of pottery production in Brno
Source document: Sedláčková, Lenka; Zůbek, Antonín; Jordánková, Hana. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 393-412
Extent
393-412
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 8 Doklady hrnčířské výroby v Brně -- 8a Hrnčíři v archeologických pramenech [str. 393-403] -- 8a.1 Starší nálezy hrnčířských pecí v Brně -- 8a.2 Nové nálezy hrnčířských pecí na Veselé ulici -- 8a.3 Keramický výrobní odpad z Veselé ulice -- 8b Hrnčíři v písemných pramenech města Brna do roku 1709 [str. 403-407] -- 8b.1 Písemné prameny -- 8b.2 Brněnští hrnčíři -- 8 Závěr [str. 407-408]
Obsahuje: 8 Evidence of pottery production in Brno : conclusions [p. 409-410]
Rights access
open access
License: Not specified license
Document