Jordánková, Hana

Name variants:

Jordánková, Hana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Chapter
Sedláčková, Lenka; Zůbek, Antonín; Jordánková, Hana. Doklady hrnčířské výroby v Brně. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 393–412.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 445–456.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. K předlokačnímu osídlení Brna. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 119–130.

Article
Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila. Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 229–239.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 581–597.

Article
Hložek, Martin; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 491–509.

Article
Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila. Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 99–114.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 555–587.

Book
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021