Středověké usňové opasky v archeologických nálezech

Title: Středověké usňové opasky v archeologických nálezech
Variant title:
  • Medieval leather belts among archaeological finds
  • Mittelalterliche Ledergürtel in archäologischen Funden
Author: Hoch, Aleš
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 467-486
Extent
467-486
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá problematikou středověkých usňových opasků nalezených při archeologických výzkumech na území České republiky. Počtem nevelká nálezová kolekce čítající osmnáct artefaktů byla vybrána z více než čtyřiceti lokalit a tisíců dalších usňových předmětů datovaných do rozmezí 13. až počátek 16. století. Soubor by rozdělen do skupin na základě výzdoby, což se vzhledem k značné fragmentárnosti nálezů prozatím jeví jako nejlepší možnost. Rozlišeno bylo celkem pět základních výzdobných skupin, mezi kterými mají nejpočetnější zastoupení opasky zdobené liniemi drobných prosekávaných otvorů. K dalším zjištěným způsobům výzdoby patří kovové aplikace, obšívání, barvení a ražba.
This paper discusses the issue of medieval leather belts found during archaeological excavations in the Czech Republic. The small series of eighteen artefacts was selected from more than forty sites and thousands of other leather objects spanning the 13th and the early 16th century. The series was divided into groups on the basis of decoration, which seems the best option, given the fragmentary nature of the finds. Five basic decoration groups were defined, among which belts decorated with rows of small cut holes make up the largest one. Other manners of decoration identified include metal appliqués, sewing, dyeing and embossing.