Znalec slovanského Východu o mysticích

Title: Znalec slovanského Východu o mysticích
Variant title:
  • The specialist in the Slavonic East on Russian mystics
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 169-172
Extent
169-172
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Špidlík, Tomáš. Ruští mystici. Překlad Pavel Ambros a Alan Černohous. Vydání první. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 415 stran. Dílo Tomáše Špidlíka; XXVII. ISBN 978-80-7412-414-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1335/2021 Historické epochy ve slovanských kulturách.