Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti

Title: Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti
Variant title:
  • The composition of the Czech prose of the 1960s and its wider contexts
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 195-197
Extent
195-197
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Všetička, František. Dekáda naděje: o kompoziční poetice české prózy šedesátých let 20. století. Praha: Cherm, 2022. 247 stran. Duch a tvar; sv. 12. ISBN 978-80-86370-76-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1335/2021 Historické epochy ve slovanských kulturách.