Hledání ztracené jednoty : průniky nových náboženství a ekologie

Image
Author: Lužný, Dušan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2004
Extent
107 s.
Series
  • Proměny náboženství; sv. 3
ISBN
8021034920 (brož.)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 404981
Description
  • Ke spokojenému lidskému životu patří, že svět má smysl. Téměř v každém detailu svého života i život a společenství, v němž prožívá jednotlivé epizody svého bytí, musí člověk pociťovat sounáležitost s širším celkem. Svět, v němž žije, musí v jeho očích tvořit jednotu. Ambivalentnost moderní doby spočívá v jejím tlaku na individualizaci, která však na druhou stranu vede k hledání jednoty. Tato dynamika není ničím ojedinělým, avšak pro lepší pochopení některých jevů současnosti je přínosné odhalit ji v jednotlivých sférách života dnešních lidí. Existuje několik oblastí lidského myšlení, kde toto téma hraje klíčovou roli. Většinou to jsou různé formy ideologie, v nichž se uplatňuje představa světa jako smysluplného celku. Mezi ty, jejichž legitimizační síla hledání jednoty je velmi silná, patří bezesporu náboženství a ekologie. Publikace Hledání ztracené jednoty se snaží najít některá místa, v nichž dochází k prolínání těchto dvou vizí světa. Soustřeďuje se na některé moderní verze náboženství a environmentalismu, tj. na vybraná nová náboženství a na některé proudy v současném environmentálním myšlení, které z náboženství čerpají a nacházejí v něm vhodný nástroj k výkladu světa.
Note
  • Kniha je součástí projektu "Nová náboženská hnutí a ekologický problém", který je podporován Grantovou agenturou České republiky (č. projektu 403/97/P014).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-12 Úvod | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Svět a společnost
Page Chapter number Title
13-42 Svět a společnost | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Tělo a společnost
Page Chapter number Title
43-70 Tělo a společnost | pdf icon Lužný, Dušan
Page Chapter number Title
71-84 Od kontrakultury k novým paradigmatikům | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
85-89 Závěr | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Použitá literatura
Page Chapter number Title
91-97 Použitá literatura | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
99-107 Rejstřík | pdf icon Lužný, Dušan