Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství

Image
Author: Lužný, Dušan
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2005
Extent
375 s.
Series
  • Religionistika; sv. 12
ISBN
8021030437
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 413566
Description
  • Publikace předkládá ukázky z děl významných autorů minulosti i přítomnosti, jejichž ideje významnou měrou ovlivnily či dosud ovlivňují sociologické uvažování o náboženství. Základní tezí publikace je idea, že náboženství konstruuje univerzální řád světa, který tento svět obdařuje smyslem. Náboženství pak vznáší nárok na takové společenské a kulturní uspořádání, které odpovídá univerzálnímu řádu světa. Vybrané texty proto popisují nejen základní sociologickou perspektivu, ale také procesy konstruování tohoto univerzálního řádu světa, producenty a udržovatele této konstrukce. Publikace se také věnuje procesům, které dnes tento řád zpochybňují, a snahám, které se jej naopak snaží obnovit. Vybrané texty Maxe Webera, Émila Durkheima, Karla Marxe, Petera Bergera, Thomase Luckmanna, Clifforda Geertze, Marka Juergensmeyera, Mika Featherstona, Rolanda Robertsona, Gillese Kepela, Miloše Mendela a Pavla Barši jsou doplněny úvodní studií editora publikace.
Note
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Vzdělávací nadací Jana Husa v rámci projektu Doktorské studium religionistiky na FF MU (Cursus Innovati 0301/NIF I).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
Page Chapter number Title
[9]-32 Stará a nová témata sociologie náboženství | pdf icon Lužný, Dušan
I. Sociologická perspektiva
Page Chapter number Title
[35]-46 Předznamenání k Sebraným statím k sociologii náboženství [1920] | pdf icon Weber, Max
[47]-64 Sociologie náboženství a teorie poznání [1912] | pdf icon Durkheim, Émile
[65]-74 Sociologie náboženství a sociologie vědění [1963] | pdf icon Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
II. Konstruování řádu
Page Chapter number Title
[77]-98 Náboženství a konstrukce světa [1967] | pdf icon Berger, Peter L.
[99]-121 Definice náboženských jevů a náboženství [1912] | pdf icon Durkheim, Émile
[123]-158 Náboženství jako kulturní systém [1973] | pdf icon Geertz, Clifford
[159]-170 Vznik symbolických světů [1966] | pdf icon Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
[171]-182 Soupeřící ideologie řádu [1994] | pdf icon Juergensmeyer, Mark
III. Producenti a udržovatelé řádu
Page Chapter number Title
[185]-191 O produkci vědomí [1846] | pdf icon Marx, Karel
[193]-207 Intelektualismus a náboženství [1922] | pdf icon Weber, Max
[209]-231 Udržování symbolického světa [1966] | pdf icon Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
IV. Rozpad řádu
Page Chapter number Title
[235]-251 Sekularizace a pluralismus | pdf icon Berger, Peter L.
[253]-263 Privatizace náboženství a morálky [1996] | pdf icon Luckmann, Thomas
[265]-289 Konzumní kultura, postmodernismus a globální zmatek [1991] | pdf icon Faetherstone, Mike
[291]-299 Globalizace, modernizace a postmodernizace. Nejasné postavení náboženství [1991] | pdf icon Robertson, Roland
V. Boj za obnovu řádu
Page Chapter number Title
[303]-331 Předpoklady ideologizace soudobého monoteismu [2000] | pdf icon Mendel, Miloš
[333]-343 Delegace boží moci a politická legitimita [2001] | pdf icon Barša, Pavel
[345]-355 Znovu dobýt svět [1991] | pdf icon Kepel, Gilles
[357]-375 Proč jsou náboženské konfrontace násilné [1994] | pdf icon Juergensmeyer, Mark