Roman Jakobson

Title: Roman Jakobson
Contributor
Mikulášek, Miroslav (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1996
Extent
529 s.
Series
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 4
ISBN
8021014377
Language
English
Czech
Polish
Russian
Link to MU library catalogue: 143982
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | [11]–13
Mikulášek, Miroslav; Kšicová, Danuše
PDF
I. Dílo Romana Jakobsona – metodologie – teorie
Chapter number Title Custom text
Roman Jakobson and the Czech poetists language is not a prison house | [17]–28
Winner, Thomas Gustav
PDF
Jakobson's world: his dialogue with Peirce implications for American ethnology | [29]–40
Portis-Winner, Irene
PDF
Moderna a postmoderna : (k otázce plurality a komplexnosti v současné teorii literatury) | [41]–49
Mathauser, Zdeněk
PDF
Symmetry devices in phonology, grammar, poetics | [51]–60
Gadet, Françoise
PDF
Jakobsonian phonology between iconicoty and mathematical set theory | [61]–72
Schooneveld, Cornelis Hendrik van
PDF
The functions of language and the literary genres | [73]–84
Stankiewicz, Edward
PDF
Roman Jakobson i kwestia poetyki nowożytnej i postnovożytnej | [85]–93
Czaplejewicz, Eugeniusz
PDF
Миф как парадигма сознания и бытия | [95]–106
Mikulášek, Miroslav
PDF
Mýtus a inspirace | [107]–112
Franěk, Jiří
PDF
Žánrová funkce motivů šílenství v ruské literatuře 19. století | [113]–126
Pospíšil, Ivo
PDF
Projekce principu soumeznosti na osu výběru : (malá variace na Jakobsonovo velké téma) | [127]–137
Kubínová, Marie
PDF
Jakobson a Baudelairovy "Kočky" | [139]–143
Fryčer, Jaroslav
PDF
K pojmoslovné iniciativě ruské "formální školy" | [145]–153
Svatoň, Vladimír
PDF
Malá Jakobsonova retraktace, aneb, O moudrosti Moudrosti starých Čechů a nemoudrosti vlastní | [155]–159
Osolsobě, Ivo
PDF
Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let | [161]–169
Zelenka, Miloš
PDF
Roman Jakobson a Československo | [171]–179
Kuldanová, Pavlína
PDF
Trojí setkání s Romanem Jakobsonem | [181]–185
Weimann, Josef Mojmír
PDF
II. Epochy a směry
Chapter number Title Custom text
Древнерусские инспирации литературы русского модерна | [189]–197
Kovačičová, Oľga
PDF
Manýrismus, zejména renesanční | [199]–206
Kopecký, Milan
PDF
K interpretacím baroka | [207]–212
Mathauserová, Světla
PDF
Космос как метамодели мира : (к отношению классического и модернистического типов культуры) | [213]–220
Lejderman, Naum Lazarevič
PDF
Поэтика русского модернизма и раннего авангарда : (импульсы Романа Якобсона) | [221]–228
Kšicová, Danuše
PDF
Утопический элемент символистского мышления о жанрах и "формах искусства" | [229]–243
Cymborska-Leboda, Maria
PDF
Далекое озеро "Чад" Николя Гумилева : (к эволюции акмеистической поэтики) | [245]–256
Basker, Michael
PDF
Satira v české avantgardě | [257]–263
Pešta, Pavel
PDF
Balkánská avantgarda a některé její zvláštnosti | [265]–274
Dorovský, Ivan
PDF
III. Poezie
Chapter number Title Custom text
Tradice československého básnictví Velké Moravy | [277]–284
Matějka, Ladislav
PDF
Zu den kosmogonischen und etologischen Sagen und Mythen als den altesten Genres der uralten finnisch-ugrischen Poesie | [285]–290
Pražák, Richard
PDF
Восприятие художником произведения искусства: сонет Вяч. Иванова и часть симфонической поэмы О. Респиги "Римские фонтаны", посвященные фонтану Треви | [291]–306
Žekulin, Nicholas G.
PDF
Odtrh, mýtus a montáž : poznámky k "Morovému sloupu" Jaroslava Seiferta | [307]–313
Schwarz, Wolfgang Friedrich
PDF
IV. Drama a divadlo
Chapter number Title Custom text
Jakobson and his concept of medieval drama | [317]–322
Schamschula, Walter
PDF
Teatr pamięci Tadeusza Kantora wóbec tradycji rosyjskiej początku XX veku | [323]–329
Brzoza, Halina
PDF
Martinů a moderní divadlo | [331]–337
Pečman, Rudolf
PDF
1. Malé a střední žánrové formy
Chapter number Title Custom text
Specifika žánru Komenského Kšaftu umírající matky, jednoty bratrské, ve srovnání s testamenty moravských feudálů | [341]–349
Skutil, Jan
PDF
Русский экспресионистический рассказ : (несколько методологических заметок) | [351]–356
Dohnal, Josef
PDF
Пародия и цитация в "Сентименатльных повестях" М. Зощенко | [357]–362
Goller, Ágota N.
PDF
Прекрасное "косноязычие" Андрея Платонова в рассказе "Фро" | [363]–369
Talickaja, Jelizaveta
PDF
Funkce dialogu v Caragialeově črtě | [371]–378
Šrámek, Jiří
PDF
От иронии к абсурду : (к поэтике "новой волны") | [379]–389
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Литература или порнография? | [391]–398
Porter, Robert
PDF
Поэтика современного литературного апокрифа | [399]–407
Volkov, A. R.
PDF
Ocalić podmiotowość : para-epistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej (na przykładzie "Listów do Jerzego" M. Kuncewiczowej i "Huraganu listopadowego" B. Hrabala) | [409]–427
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Современное восприятие жанра сказки : (онтогенетический подход) | [429]–438
Lepilová, Květuše
PDF
2. Román
Chapter number Title Custom text
Виды и функции ретроспекции в романе XX века | [441]–450
Kopystjanskaja, Nonna Fominična
PDF
Ancient myth in Merezhkovsky's Napoleon | [451]–468
Pachmuss, Temira
PDF
Феномен Петербурга Андрея Белого : роман и эссе : (фрагмент) | [469]–478
Chałacińska-Wiertelak, Halina
PDF
Жанр романа мастера (по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита") | [479]–493
Kámán, Erzsébet
PDF
О некоторыцх жанровых особенностях чешского романа 20-х-30-х годов XX века в свете поэтики Р. Якобсона | [495]–509
Malevič, Oleg Michajlovič
PDF
Повествовательная перспектива мистификации в романе Владимира Набокова | [511]–517
Pechal, Zdeněk
PDF
Topic parallelism in Joseph Roth's text of Hiob: Roman eines einfachen Mannes | [519]–529
Rostinsky, Joseph N.
PDF