Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému

Image
Variant title
Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2020
Extent
204 stran + 1 CD audio
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 504
ISBN
978-80-210-9716-2
978-80-210-9717-9 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6478563
Description
  • Na počátku stála kniha Alaina Corbina Na stopě neznámému a nezvyklá krása Zangiových pozapomenutých skladeb. Publikace mikrohistorickým způsobem sleduje osudy a dílo Nicolause Zangia (cca 1568 až 1617), kapelníka v Iburgu, Gdaňsku, na Moravě i v Berlíně. Na dvoře císaře Rudolfa II. byl sice jen jedním z několika titulárních služebníků, ale v duchu literárního průvodcovství je právě on ideálním reprezentantem rudolfínské hudební kultury mimo vlastní centrum: jako kapelník moravského zemského hejtmana Karla z Lichtenštejna se podílel na vzniku, výcviku i vybavení lichtenštejnského dvorního souboru, takzvané muziky. Vzhledem k Zangiovým neutuchajícím aktivitám ve vydávání a dedikování především příležitostných děl představuje důležitý motiv knihy také symbolický význam daru v raném novověku. Součástí knihy je CD Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae.
  • Nicolaus Zangius (ca. 1568–1617) was a musician with a rather restless character, always seeking a more ideal patron. Zangius worked as a Kapellmeister in Iburg, Danzig, at the Liechtenstein court in Moravia and finally in Berlin, between 1602 and 1612 he also held the position of a servant at the Emperor's court in Prague. The book reflects Zangius' career and his position or social status in the society of the early seventeenth century. It includes a discussion on his printed (and yet not always published) works. The book deals closely with the life of Charles of Liechtenstein (1569–1627), one of the wealthiest Moravian aristocrats and the governor of Moravia in the years 1604 to 1607. As a part of his court, he established a music ensemble and appointed Nicolaus Zangius as its head. Enclosed CD Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
hidden-section Cantiones sacrae [CD]
Page Chapter number Title
Cantiones sacrae [CD] | pdf icon Zangius, Nicolaus
hidden-section Časová osnova
Page Chapter number Title
7-10 Časová osnova | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-17 1 | Úvod | pdf icon Maňas, Vladimír
Page Chapter number Title
19-77 2 | Nicolaus Zangius, jinak také Niklas Zange, Zanchi, Zenggl, Zenchel | pdf icon Maňas, Vladimír
Page Chapter number Title
79-114 3 | Zangiovo dílo a jeho šíření | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Musica
Page Chapter number Title
115-149 4 | Musica | pdf icon Maňas, Vladimír
Page Chapter number Title
151-155 5 | Appendix : znějící podoby Zangiových skladeb aneb obsáhlejší předmluva k nahrávce | pdf icon Maňas, Vladimír
Page Chapter number Title
157-161 Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown : summary | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
163-192 Bibliografie | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
193-194 Seznam vyobrazení | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Rejstřík jmenný
Page Chapter number Title
195-200 Rejstřík jmenný | pdf icon Maňas, Vladimír
hidden-section Rejstřík místní
Page Chapter number Title
201-204 Rejstřík místní | pdf icon Maňas, Vladimír