Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza

Title: Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza
Author: Krejčí, Pavel
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
195 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 436
ISBN
978-80-210-8004-1
Language
Czech
Serbian (srp)
Bulgarian
Link to MU library catalogue: 6361599
Description
  • Monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Iva Andrić (1945) Most na Drině a Milorad Pavić (1984) Chazarský slovník. Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při přesnosti překládání frazeologie roli větší jazyková blízkost typologická (čeština je takto srbštině blíže než bulharština) a do jaké míry genetická a kulturně-historická (bulharština je takto srbštině blíže než čeština).
  • This book analyzes in contrastive way Czech and Bulgarian translations of phrasemes of two Serbian prose works: "The Bridge on the Drina" by Ivo Andrić (1945) and "Dictionary of the Khazars" by Milorad Pavić (1984). It tracks and describes the formal, semantic and stylistic variations of Czech and Bulgarian translation solutions while trying to answer the question, to what extent the greater typological linguistic proximity is playing bigger role at the accuracy of the translation of phraseology (Czech is thus closer to Serbian than Bulgarian) and to what extent the genetic and cultural-historical propinquity is more important (Bulgarian to Serbian is thus closer than Czech).
Note
  • Elektronická verze knihy v Digitální knihovně FF MU se liší barevným řešením tabulek a souvisejícím textem v úvodním odstavci na s. 17.
License: Not specified license
Rights holder
Pavel Krejčí
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 9–10
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Použité zkratky
Chapter number Title Custom text
Použité zkratky | 11–[12]
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod | 13–21
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Z teorie idiomu a frazému | 22–47
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Z teorie překladu
Chapter number Title Custom text
III. | Z teorie překladu | 48–60
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Frazeotvorná báze "člověk, lidské tělo" | 61–99
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Frazeotvorná báze "fauna" | 100–115
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
VI. | Frazeotvorná báze "flóra" | 116–122
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
VII. | Frazeotvorná báze "neživá příroda" | 123–129
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
VIII. | Frazeotvorná báze "mytologie, nadpřirozeno" | 130–135
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
IX. | Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází I. (s klíčovým komponentem abstraktním) | 136–147
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
X. | Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží) | 148–170
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
XI. | Závěrečná vyhodnocení | 171–179
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 180–186
Krejčí, Pavel
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 187–195
Krejčí, Pavel
PDF