Studia paedagogica 2009, vol. 14, iss. 2

Image
Year
2009
Publication year
2009
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[7]-9 Editorial Pol, Milan | pdficon
Teoretické studie – Theoretical studies
Page Title
[11]-28 Co víme o výukovém dialogu? Šeďová, Klára | pdficon
[29]-40 Rituály a skryté kurikulum, alebo, Kam v pedagogike zaradiť rituálne štúdie? : teoretická (a biografická) rekonštrukcia Kaščák, Ondrej | pdficon
[41]-50 Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka Cimrmannová, Tereza | pdficon
Empirické studie – Empirical studies
Page Title
[51]-68 Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní? Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana | pdficon
[69]-84 Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol Koťátková, Soňa | pdficon
[85]-106 Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách Krejčová, Lenka | pdficon
[107]-130 Vedení internacionalizace vysokých škol Janebová, Eva | pdficon
[131]-153 Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče Rabušicová, Milada; Klusáčková, Markéta; Kamanová, Lenka | pdficon
Studentské práce – Students' works
Page Title
[155]-170 Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou Janatová, Lucie | pdficon
[171]-186 Uplatňovanie ritualizácií vo výučbe anglického jazyka v materských školách Závodyová, Viera | pdficon
[187]-197 Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů Foffová, Jana | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[199]-203 Co víme a co ještě nevíme o učení se dospělých Sedláček, Martin | pdficon
[205]-208 Skryté světy mládeže Lojdová, Kateřina | pdficon
Zprávy – News
Page Title
209 Mezinárodní konference Educational Change in the Global Context se bude konat v Praze na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě ve dnech 30. srpna – 4. září 2010 Walterová, Eliška | pdficon
209 Projekt Centra podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV) Lukas, Josef | pdficon
Page Title
210-211 Poděkování recenzentům | pdficon