Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2003, vol. 51, iss. U8

Image
Year
2003
Publication year
2003
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3120-4
Pozitivní témata a nálezy v pedagogice a v pedagogickém výzkumu – Positive themes and findings in educational science and educational research
Page Title
[7]-9 Editorial | pdficon
[11]-27 Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět Šeďová, Klára | pdficon
[29]-39 Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje Valenta, Josef | pdficon
[41]-54 Učitel jako zdroj sociální opory pro žáky a studenty Mareš, Jiří | pdficon
[55]-71 Učitel na cestě inovací Kasíková, Hana | pdficon
[73]-85 Cesta k žiakovi : situačné vyučovanie Gavora, Peter; Kissová, Silvia | pdficon
[87]-102 K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří | pdficon
[103]-116 O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil | pdficon
Zpráva o výzkumu – Research report
Page Title
[117]-125 Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[127]-133 Hra, prožitek a spolupráce v současné pedagogice Rychecká, Petra | pdficon
[135]-141 Kooperace ve škole s prvky Daltonského plánu Chytková, Jarmila | pdficon
[143]-147 Témata výchovy, školství a vzdělávání v díle redaktorů Lidových novin Eduarda Basse a Karla Poláčka v meziválečném období Šebková, Jitka | pdficon
[149]-154 Škola v čečenských uprchlických táborech Kučerová, Eva | pdficon
Zprávy z konferencí – Conferences
Page Title
[155]-157 Čím dnes žije poradenský svět? Hloušková, Lenka | pdficon
[159]-160 Nové pohledy na dílo Eduarda Sprangera Zounek, Jiří | pdficon
[161]-163 Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference? Novotný, Petr | pdficon
[165]-166 Konference: Študentské fórum 2002 Skutil, Martin | pdficon
Medailony – Profiles
Page Title
[167]-168 Za profesorem Lubomírem Mojžíškem Řehořková, Marie | pdficon
[169]-170 Životní jubileum docentky Marie Řehořkové Pol, Milan | pdficon