K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí

Title: K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí
Variant title:
  • To the basis of success in the management : the work of school headteachers with a vision
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. [87]-102
Extent
[87]-102
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto příspěvku se budeme věnovat práci ředitelů škol s vizí. Vizi chápeme jako "živou představu cílového či žádoucího stavu" (Všeobecná, 1998). Zaměříme se především na to, jak ředitelé základních škol vnímají práci s vizí mezi ostatními významnými oblastmi chodu školy, jak hodnotí svou vlastní úspěšnost v hlavních oblastech chodu školy, a zvlášť v práci s vizí, jakou obsahovou náplň vztahují k práci s vizí, se kterými skupinami lidí ve škole spojují práci na vytváření a naplňování vize nejsilněji, v čem spatřují v daném kontextu na své škole úspěchy i rezervy, a jakými způsoby podporují práci s vizí. Z uvedených odpovědí dále vytváříme dva hraniční modely stylu práce s vizí. Vzhledem ke specifickému charakteru práce s vizí vnímáme i dílčí úspěchy lidí ve škole v práci s vizí jako jejich významnou investici do rozvoje institucí, které mají z hlediska řízení svým dílem na starosti. Pracujeme s daty, která jsme získali v rámci řešení projektu "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje" - v předvýzkumné fázi, ve vlastním dotazníkovém šetření, v rozhovorech a analýzou relevantní literatury. Zaměřujeme se na základní školy.