Hloušková, Lenka

Name variants:

Hloušková, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Article
Hlaďo, Petr; Lazarová, Bohumíra; Hloušková, Lenka. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 59–83.

Article
Chaloupková, Lucie; Hloušková, Lenka. Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 197–203.

Article
Hloušková, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 155–157.

Article
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan. Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 105–126.

Article
Hloušková, Lenka. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 9–12.

Article
Hloušková, Lenka; Záleská, Klára; Vengřinová, Tereza. Educational decision making of repeatedly unsuccessful Czech vocational education and training examinees leading to passing the matura exam. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 4, pp. 115–140.

Article
Hloušková, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 67–79.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 4, pp. 75–92.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 87–102.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 47–61.

Article
Hloušková, Lenka. Mám základní vzdělání : příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 11–38.

Article
Hloušková, Lenka. Noetické základy didaktiky konce 19. století : (v dílech G.A. Lindnera a F. Čády). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, vol. 47-48, iss. U3-4, pp. 97–110.

Article
Hloušková, Lenka; Pol, Milan. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 41–53.

Article
Hloušková, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 79–89.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 27–49.

Article

Article
Hloušková, Lenka. Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 149–153.

Article
Hloušková, Lenka; Fernández-Rey, Elena; Ceinos Sanz, Cristina; Nogueira Pérez, Miguel A.; García-Murias, Rebeca; Gościniak, Małgorzata; Navrátilová, Lenka. Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 3, pp. 175–181.

Article
Hloušková, Lenka. Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím?. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 3, pp. 113–138.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 85–105.

Article
Hloušková, Lenka. Publikační počin z oblasti kariérového poradenství. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 129–134.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. 109–126.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 47–58.