Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2007, vol. 55, iss. U12

Image
Year
2007
Publication year
2007
ISSN
1211-6971
ISBN
978-80-210-4472-2
hidden section Editorial
Page Title
[9]-12 Editorial Hloušková, Lenka | pdficon
Rozmanitost výchovy a výchova v rozmanitosti sociálního prostředí – Diversity of education and education in the diversity of social environment
Page Title
[13]-26 Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol : situace v Jihomoravském kraji Trnková, Kateřina | pdficon
[27]-43 Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech Sekera, Julius | pdficon
[45]-56 Organizační klima a organizační kultura jako součást učebního prostředí podniku Šimberová, Zuzana | pdficon
[57]-65 Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska Trtnik Herlec, Andreja; Klemenčič, Ingrid | pdficon
[67]-77 Mimoškolní péče o děti v Evropě Knotová, Dana | pdficon
[79]-92 Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků Šeďová, Klára | pdficon
[93]-104 Osamělosť onkologicky chorých seniorov Balogová, Beáta | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[105]-115 Estetická výchova v současné české škole : koncepce paní učitelky Alžběty Brücknerová, Karla | pdficon
[117]-126 Role učitele ve škole Montessori Korcová, Kateřina | pdficon
[127]-135 Vnímanie hodnotenia písomného prejavu študentmi : (akčný výskum) Sršníková, Daniela | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[137]-146 Hranice ve světě školní třídy Dvořáková, Magdalena | pdficon
[147]-156 Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině Ergens, Tomáš | pdficon
[157]-165 Proměny skautského výchovného systému v historické perspektivě Nehyba, Jan | pdficon
[167]-176 K teoriím a konceptům informační společnosti : dichotomické pojetí Zukalová, Hana | pdficon
Z další činnosti Ústavu pedagogických věd FF MU – Other activities of the Department of educational sciences
Page Title
[177]-179 Mezinárodní spolupráce při inovaci systému vzdělávání učitelů v Uzbekistánu Pol, Milan; Novotný, Petr | pdficon
[181]-184 Informačně-vzdělávací portál pedagogického vysokého školství Uzbecké republiky Begimkulov, Uzokboy | pdficon
[185]-188 Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje Novotný, Petr; Knotová, Dana | pdficon
[189]-195 Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? Švaříček, Roman; Šeďová, Klára | pdficon
[197]-203 Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU Chaloupková, Lucie; Hloušková, Lenka | pdficon
[205]-206 Studentská soutěž o cenu Gustava Adolfa Lindnera Šeďová, Klára | pdficon
Medailon – Profile
Page Title
[207]-208 Životní jubileum docentky Zdenky Veselé Knotová, Dana | pdficon