K otázce tzv. východiska výpovědi

Title: K otázce tzv. východiska výpovědi
Variant title:
  • On the problem of the theme of the sentence
Author: Firbas, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. [87]-96
Extent
[87]-96
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Akademik Havránek nedávno zdůraznil, jak důležité je pro srovnávání jazykových struktur zkoumání aktuálního členění větného (ačv). Problematika ačv. zajímá československé lingvisty od dob, kdy ji začal průkopnicky rozvíjet profesor V. Mathesius (1882-1945). Poměrně nedávno obrátil svou pozornost k této problematice i akademik Fr. Trávníček (1889-1961), a to v kritické stati věnované Mathesiovu pojetí ačv. Protože Trávníček i Mathesius nesporně patří k předním reprezentantům moderní československé jazykovědy a otázky ačv. k její živé problematice, máme za to, že je nutné se koncepcemi obou badatelů obírat a zaujmout k nim stanovisko. Mathesiovým pojetím ačv. jsme se zabývali v článku Ze srovnávacích studií slovosledných (Slovo a slovesnost 23/1962, str. 161-174). Příspěvek, který nyní předkládáme, se pokouší vyslovit se k Trávníčkové přístupu k problematice ačv., jak se jeví v zmíněné jeho kritické stati. Náš příspěvek si však neklade za úkol podat celkové zhodnocení Trávníčkova přínosu k slovosledné teorii a k teorii ačv.