Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1959, vol. 8, iss. B6

Image
Year
1959
Publication year
1959
Department FF MU
Topic
Články
Page Title
[5]-38 Vnímání a odhad velikosti předmětů v indirektním vidění Chmelař, Vilém | pdficon
[39]-63 Příspěvek k psychologii osobnosti vysokoškolského posluchače : (intelektuální a citové zrání posluchače) Koláříková, Ludmila | pdficon
[64]-89 Činitelé studijního úspěchu a jeho předpověď u vysokoškoláků Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír | pdficon
[90]-95 Příspěvek k otázce vývoje porozumění a hodnocení pojmu "odvaha" u dětí osmi- až desetiletých Monatová, Lili | pdficon
Metodická sdělení
Page Title
[96]-97 Pneumopolygraf Antl, Jaroslav; Bárta, Boleslav | pdficon
[98]-102 Metoda výzkumu přesnosti zasahování cíle Sedlák, Jiří | pdficon
Předběžná sdělení
Page Title
[103]-107 Některé optické klamy Sedlák, Jiří | pdficon
Diskuse
Page Title
[108]-112 K otázce chuligánství a k jeho psychiatrické a psychologické prevenci Bárta, Boleslav | pdficon
Recenze
Page Title
[113]-114 Representativní sborník maďarských psychologů Pražák, Richard | pdficon
114 [Jurovský, Anton. Psychológia osvetovej práce] Chmelař, Vilém | pdficon
Zprávy
Page Title
[115]-116 Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959 Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír | pdficon
Výměna
Page Title
[117]-118 Výměna - Обмен - Books received - Bücheingänge | pdficon