V3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Year: 2000
Volume: 49
Issue: V3
Issue title
Karlu Palasovi a Vlastimilu Válkovi k sedmdesátinám
Publication year
2001
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2643-X