Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2000, vol. 49, iss. V3

Image
Issue title
Karlu Palasovi a Vlastimilu Válkovi k sedmdesátinám
Year
2000
Publication year
2001
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2643-X