Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1981, vol. 30, iss. F25

Image
Year
1981
Publication year
1981
Department FF MU
Topic
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-33 Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě Krsek, Ivo | pdficon
[35]-47 Náčrt počátků umění 20. století na Moravě Sedlář, Jaroslav | pdficon
[49]-54 K možnostem ikonologie Kudělka, Zdeněk | pdficon
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Page Title
[55]-62 Výzkum románské architektury na Moravě II Kudělka, Zdeněk; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil | pdficon
63-71 Drobnosti k barokní architektuře Moravy III Kudělka, Zdeněk | pdficon
71 Zum ikonographischen Programm eines Freskenzyklus von Franz Anton Maulbertsch Hain, Simone | pdficon
Recenze – Рецензии – Comptes-rendus – Rezensionen
Page Title
[73]-74 [Brandenburg, Hugo. Roms frühchristliche Basiliken des 4. Jahrhunderts] Pelikán, Oldřich | pdficon
74-75 [Schäfer, Hartmut. Byzantinische Architektur] Pelikán, Oldřich | pdficon