Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2000, vol. 49, iss. F44

Image
Year
2000
Publication year
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2524-7
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Articles
Page Title
[7]-11 Bildnis des Jan de Werth von Harmen de Bye Machytka, Lubor | pdficon
[13]-21 Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka Tomášek, Petr | pdficon
[23]-40 Neznámá díla Johanna Wenzela Bergla ve východních Čechách Arijčuk, Petr | pdficon
[41]-51 Sochař Josef Strachovský (1850-1913) : tvůrce českých vlasteneckých pomníků Pelcová, Lucie | pdficon
Materiály – Documents
Page Title
[55]-79 Malíři a dekoratéři v Brně kolem roku 1800 : příspěvky ke slovníku umělců Kalábová, Lenka | pdficon
[81]-123 Uměleckohistorický listář Antonína Breitenbachera Slavíček, Lubomír | pdficon
Varia
Page Title
[127]-134 Soupis prací doc. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc. | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
135 Autoři | pdficon