Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1957, vol. 6, iss. F1

Image
Year
1957
Publication year
1957
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
Obrazové přílohy | pdficon
Články – Статьи – Articles
Page Title
[5]-16 Renesanční měšťanský dům v Moravské Třebové : (k problematice prostorového útvaru mázhausu) Samek, Bohumil | pdficon
17-27 Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná Richter, Václav | pdficon
28-39 K otázce t. zv. literárnosti v ruském malířství 19. stol. Sýkorová, Libuše | pdficon
40-52 Tvoření trojzvuků a přirozených stupnic Košťál, Rostislav | pdficon
53-63 Práčův písňový sborník z roku 1790 a "Razumovské kvartety" Ludwiga van Beethovena : (příspěvek k otázce citací ruských lidových písní) Pečman, Rudolf | pdficon
64-76 K historii textu Janáčkovy Hlaholské mše Večerka, Radoslav | pdficon
77-101 Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě Novák, Přemysl | pdficon
102-104 In memoriam Emila Utitze Sus, Oleg | pdficon
Recense a zprávy – Критики и сообщения – Reviews and communication
Page Title
105-106 Sbírka staré české hudby Musica Antiqua Bohemica Pečman, Rudolf | pdficon
106 Kniha o Leoši Janáčkovi v němčině a angličtině Pečman, Rudolf | pdficon
106-107 Výzkum moravského rokokového malířství Krsek, Ivo | pdficon
107-108 Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 13-16 (1944-1955) Kudělka, Zdeněk | pdficon
108-109 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 12-16 (1949-1954) Kudělka, Zdeněk | pdficon
109-110 Třetí a čtvrtý svazek Musikologie Pečman, Rudolf | pdficon
110 Helfertovy Základy hudební výchovy Pečman, Rudolf | pdficon