Opera Slavica 2020, vol. 30, iss. 1

Image
Issue title
Literárněvědný sešit
Year
2020
Publication year
2020
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Page Title
5 Opera Slavica ve třicátém ročníku Dohnal, Josef; Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo | pdficon
Články
Page Title
7-17 Логика абсурда в Повести о ссоре Гоголя Krivonos, Vladislav Šajevič | pdficon
19-27 "Народ и интеллигенция" А. А. Блока в контексте тургеневской "Нови" Ajupov, Salavat Midchatovič; Ajupova, Svetlana Budimirovna | pdficon
29-36 Poetologické stratégie v krátkej próze Žemberová, Viera | pdficon
37-46 Magie všednodennosti aneb Poezie Myroslava Lajuka Pazdiorová, Helena | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
47-56 Poutavý vypravěč s vlídnou myslí a otevřeným srdcem Matyušová, Zdeňka | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
57-58 K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška Vorel, Jan | pdficon
59-63 Brněnské kolokvium - doktorská škola o Leskovovi Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
65-70 Sepětí věcné a krásné literatury: Leskov, pravoslaví a publicistika Pospíšil, Ivo | pdficon
70-72 Solidarita má minulosť aj budúcnosť Žemberová, Viera | pdficon
73-74 K problematike analýzy literárneho diela Cintula, Igor | pdficon
75-82 Ukrajina mimo Ukrajinu Pospíšil, Ivo | pdficon
82-83 N. V. Gogol v proudu literárního vývoje Dohnal, Josef | pdficon