1-2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2011
Volume: 46
Issue: 1-2
Issue title
Jaroslavu Stříteckému k 70. narozeninám
Jaroslav Střítecký at 70
Publication year
2011
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
ISBN
978-80-210-5588-9
Note
  • Před titulním listem fotografie prof. Stříteckého.
Department FF MU
Topic
Title Document
Jaroslav Střítecký at 70 | [5]–7
Macek, Petr
PDF
Title Document
Výběrová bibliografie prací Jaroslava Stříteckého | [9]–13
Celhofferová, Kristýna
PDF
Title Document
Questenberg a Sporck – oddělené a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách? | [15]–34
Bohadlo, Stanislav
PDF
Title Document
Krajina v literatuře a ve filmu : k proměnám narativního prostoru | [35]–46
Bubeníček, Petr
PDF
Title Document
Hudba, animus a proporce v kontextu Marchettova Lucidaria, aneb, "Svůdné mámení Sirén" | [47]–52
Celhoffer, Martin
PDF
Title Document
Adornova (Pravda o švadlenkách) a sublimace v české archaické úzkosti | [53]–59
Celhofferová, Kristýna
PDF
Title Document
Zentraleuropa – Kultur – Musik | [61]–70
Csáky, Moritz
PDF
Title Document
Anonymní samizdatové edice v Brně mimo okruhy disentu: stručný popis vybraných aktivit z 80. let dvacátého století | [71]–77
Fišer, Zbyněk
PDF
Title Document
Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky | [79]–85
Flašar, Martin
PDF
Title Document
Benjaminiana : k remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií | [87]–106
Horáková, Jana
PDF
Title Document
K činnosti redakce a vydavatelství Lidových novin v Brně | [107]–115
Jeřábek, Miroslav
PDF
Title Document
Dekadentní esejista Arthur Breisky v recepci některých současníků | [117]–123
Kudrnáč, Jiří
PDF
hidden section Congratulations
Title Document
Congratulations | [125]
Materna, Pavel
PDF
Title Document
Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu) | [127]–139
Perutková, Jana
PDF
hidden section The Hába school
Title Document
The Hába school | [141]–148
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
Dialektik des Inhalts und Form : ein Lehrstück | [149]–151
Štědroň, Miloš
PDF
Title Document
Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884 | [153]–158
Zahrádka, Jiří
PDF
hidden section O českém údělu
Title Document
O českém údělu | [159]–166
Zouhar, Jan
PDF
hidden section Fotogalerie
Title Document
Fotogalerie | [167]–178
PDF