Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě

Title: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě
Variant title:
  • Experimental manufacture of pottery in Panská Lhota
  • Experimentelle Herstellung von Keramik in Panská Lhota
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119-137
Extent
119-137
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek vychází z experimentů řešících otázky technologie výroby vrcholně středověké keramiky, které proběhly v letních měsících roku 2013 v centru FF MU pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, od vyhledávání a testování jílů, míchání hrnčířských hlín přes formování nádob, včetně formování nádob s keramickou značkou na dně, po výpal v replice středověké pece.
This article is based on experiments exploring the production technology of pottery in the high Middle Ages that took place in the summer of 2013 at the Faculty of Arts of Masaryk University, under the auspices of the Institute of Archaeology and Museology. The experiments involved search for and testing of clays and their blending, the shaping of vessels (including those with a ceramic mark on the bottom) and their firing in a replica of a medieval kiln.