Mazáčková, Jana

Name variants:

Mazáčková, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Mazáčková, Jana; Vaněčková, Daniela. Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 529–545.

Chapter
Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana. Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 18–24.

Article
Bočková, Zdeňka; Doležalová, Kateřina; Kochan, Šimon; Mazáčková, Jana; Slavíček, Karel; Těsnohlídek, Jakub. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119–137.

Article
Mazáčková, Jana; Lisá, Lenka. Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 77–97.

Article
Vaněčková, Daniela; Mazáčková, Jana. Hrací kostky z hradu Rokštejna. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 51–90.

Article
Drnovský, Pavel; Mazáčková, Jana; Šrámek, Josef. Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 559–605.

Article
Mazáčková, Jana. Nástin procesu zanikání sídel ve středověku na panství Brtnice v územním rozsahu k roku 1538. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 745–771.

Article
Mazáčková, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 61–85.

Article
Mazáčková, Jana; Žaža, Petr. Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 81–96.

Article
Mazáčková, Jana; Žaža, Petr. What do we know about castle kitchens and their management? : forty years of excavations of Rokštejn Castle. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 63–80.

Article
Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Žaža, Petr; Mazáčková, Jana. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 337–341.