Конотация, смисъл, превод

Title: Конотация, смисъл, превод
Transliterated title
Konotacija, smisăl, prevod
Variant title:
  • Connotation, meaning, translation
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 335-340
Extent
335-340
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Изследването разглежда проблемите на преподаването на български език на една специфична група напреднали, а именно – преводачите от български е европейските институции – Европейския парламент и Европейската комисия. Статията засяга практически проблеми за избора на учебен материал и начина му на поднасяне на профилирани специалисти – професионални преводачи.
The paper deals with the problem of teaching Bulgarian to advanced students. It shows the gaps in teaching colloquial semantic fields and connotation. It represents the specifics in teaching Bulgarian to translators in European Parliament and European Comission.