Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska

Title: Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska
Variant title:
  • Velatice : an enclosed settlement of Linear Pottery Culture in the eastern part of Brno region
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. [3]-64
Extent
[3]-64
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Obsahem příspěvku je komplexní zpracování části sídliště kultury s lineární keramikou, prozkoumaného v letech 2005–2009 na polykulturní lokalitě Velatice (okr. Brno-venkov). Pozornost je zaměřena zejména na vnitřní strukturu sídliště a vyhodnocení keramiky, kamenné industrie, mazanice a osteologického materiálu získaného z 274 sídlištních objektů této kultury. Výsledky zpracování umožňují nastínit možnou chronologii lokality, která je postavena na podrobné analýze keramického materiálu, především techniky lineárního ornamentu. Ve studii je řešena i problematika příkopového ohrazení, zjištěného při terénních pracích a ověřeného geofyzikální prospekcí. Lokalita je následně zasazena do kontextu osídlení kulturou LnK na Brněnsku.
The paper is dealing with comprehensive analysis and evaluation of a part of the settlement of the Linear Pottery Culture, explored at the multicultural locality of Velatice (Brno-venkov District) in 2005–2009. Focus is mainly laid on the internal structure of the settlement and evaluation of pottery, lithic industry, clay daub and osteological material obtained from 274 settlement features of this culture. The results of this work make it possible to outline chronology of the site, which is based on a detailed analysis of ceramic material, above all the technique of linear ornament. The study is also treating the problem of a ditched enclosure which was identified during the excavations and verified by geophysical survey. The locality is subsequently embodied in the context of LBK settlement in the Brno region.