Návrh koncepce neurorehabilitačního centra v Brně

Title: Návrh koncepce neurorehabilitačního centra v Brně
Variant title:
  • Project of neurorehabilitation centre in Brno
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. [91]-97
Extent
[91]-97
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Optimální péče o pacienty s poškozenou nervovou soustavou by měla být co nejkomplexnější. Vedle primární lékařské intervence by její nedílnou součástí měla být také tzv. neurorehabilitace. Cílem článku je představit komplexní neurorehabilitační model, který úspěšně funguje v Německu, a nastínit možnosti jeho aplikace v jihomoravském regionu. Kromě základních principů neurorehabilitace a rehabilitace kognitivních funkcí, zde prezentujeme původní myšlenku propojení péče o neurologicky postižené klienty s výukovou a vědeckou činností.
An optimal treatment of neurologically impaired patients should aim to be as complex as possible. Such treatment should not only be medical, but it should include neurorehabilitation as well. The aim of this article is to introduce a neurorehabilitation model that has enjoyed a great success in Germany and to propose its application in southern Moravia. Together with the basic principles of neurorehabilitation and the rehabilitation of cognitive functions, we present an original idea which consists of connecting neurological treatment with educational and research goals.