Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích

Title: Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. [29]-36
Extent
[29]-36
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek popisuje nástin, obsah a metody výzkumného projektu, jehož cílem je zmapovat současnou situaci psychologické diagnostiky v České republice. Nejprve musí vytvořena databáze co největšího počtu psychologů, pracujících v České republice a provedeno jejich rozlišení podle jednotlivých aplikačních oblastí. Vytvořený dotazník bude orientován na zjištění jimi používaných psychodiagnostických metod a na zmapování oblastí, které nejčastěji diagnostikují. Data budou sbírána od reprezentativního vzorku psychologické populace, neboť předchozí zkušenosti zpochybňují sběr dat od většiny odborné veřejnosti. Data budou sbírána nikoliv korespondenčně, nýbrž pomocí tazatelů, kteří vybrané respondenty osobně navštíví. Analýza získaných dat vyústí v přehled používaných metod, dále v popis těch oblastí lidské psychiky, které jsou nejčastěji diagnostikovány. Součástí výstupu výzkumného projektu bude i návrh metod, které by bylo třeba přeložit a převést do našeho diagnostického instrumentária.
The paper presents the outline, content and methods of the research project aiming to explore the contemporary situation in psychological assessment in the Czech Republic. At first, there have to be built up a database of as many psychologists working in Czech Republic as possible and they have to be distinguished by the area of application. A questionnaire, constructed by the research team, will focus on the detection of the methods and tools used by the respondents, and on the exploration of the most frequent domains of their assessment. Data will be collected on a adequate, representative sample of psychologists for the survey of a majority of psychologist population has been challenged by earlier findings. The questionnaire will not be distributed by post; number of inquirers who will visit the respondents in person will collect the data. The data analysis will result in an outline of the most employed methods and in an account of the most frequent domains of the assessment. The part of the research outcome will be also a list of methods recommended for a translation and implementation.