Biografický román Zdeňka Pluhaře

Title: Biografický román Zdeňka Pluhaře
Source document: Všetička, František. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 39-44
Extent
39-44
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Zdeněk Pluhař vystavěl svůj biografický román Bronzová spirála (1953) pomocí kontrastní introdukce, synchronních scén, synchronních momentů, prospekce, paradoxního motivu, retardace, absurdního dialogu, realistické rekvizity, snového finále a mortálního explicitu. V závěru stati je Pluhařův román konfrontován s biografickými prózami Ľuda Zúbka.
Zdeněk Pluhař built up his biographical novel Bronze Spiral (1953) by means of contrastive introduction, synchronous scenes, synchronous moments, prospection, paradoxical motif, retardation, absurd dialog, realistic prop, dream finale and mortal explicit. At the end of the article, Pluhař's novel is confronted with biographical prose writings of Ľudo Zúbek.