Aiolské dialekty

Title: Aiolské dialekty
Source document: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. [85]-122
Extent
[85]-122
Type
Chapter
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Rights access
open access
License: Not specified license