Gunišová, Eliška

Name variants:
Gunišová, Eliška (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Gunišová, Eliška. Jubilujúca Viera Žemberová. Slavica litteraria. 2018.

Article
Gunišová, Eliška; Paučová, Lenka. Slavistická konference v Kielu. Новая русистика. 2017.

Article

Article
Gunišová, Eliška. Sub rosa dictum a iné texty. Opera Slavica. 2017.