Havlíčková, Margita

Name variants:

Havlíčková, Margita (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Chapter
Havlíčková, Margita. Angelo Mingottis Opernhaus in der ständischen Reitschule. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 105–113.

Book
Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012

Chapter
Havlíčková, Margita. Bildbeilagen. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 169–181.

Article
Havlíčková, Margita. Brněnská účinkování Heinricha Rademina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2007, vol. 56, iss. Q10, pp. 17–36.

Chapter
Havlíčková, Margita. Das Berufstheater in Brünn in der ersten Hälfte der 1720er Jahre. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 75–96.

Chapter
Havlíčková, Margita. Das Opernhaus "In der Taffern". In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 114–120.

Article
Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian; Škrobánková, Klára. Das vielsprachige Theater Tschechiens in der Frühen Neuzeit : Vorwort, Editorial. Theatralia. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 7–11.

Chapter
Havlíčková, Margita. Der Bau des städtischen Opernhauses "In der Taffern" im Jahr 1733. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 121–143.

Chapter
Havlíčková, Margita. Die Anfänge des barocken Berufstheaters in Brünn in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 19–53.

Article
Divadelní privilegium brněnské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, vol. 50, iss. Q4, pp. 155–156.

Article
Havlíčková, Margita. Divadlo Angela Mingottiho ve stavovské jízdárně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 41–48.

Book
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019

Chapter
Havlíčková, Margita. Editorial. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, pp. 7–8.

Chapter
Havlíčková, Margita. Einführung. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 9–12.

Chapter
Havlíčková, Margita. Einleitung. In: Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 2014, pp. 7–8.

Chapter
Havlíčková, Margita. Heinrich Rademins Theateraufführungen in Brünn. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 54–74.

Article
Havlíčková, Margita. Johann Baptist Bergobzoom a jeho program národního divadla v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, vol. 50, iss. Q4, pp. 21–31.

Article
Havlíčková, Margita. K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností. Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 129–135.

Chapter
Havlíčková, Margita. Literatur. In: Havlíčková, Margita. Berufstheater in Brünn, 1668-1733. 2012, pp. 161–164.

Article
Havlíčková, Margita. Malé ohlédnutí na úvod. Theatralia. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 6–7.

Chapter
Namenregister. In: Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 2014, pp. 255–260.

Article
Havlíčková, Margita; Pracná, Sylva; Štefanides, Jiří. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944). Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 47–71.

Chapter
Obsah. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, pp. 6.