Krob, Josef

Name variants:

Krob, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 52.

Article
Krob, Josef. Antropický princip. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, vol. 41, iss. B39, pp. 29–34.

Article
Krob, Josef. Antropocentrismus v otázkách a odpovědích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, vol. 42, iss. B40, pp. 17–22.

Chapter
Krob, Josef. Čas ve vesmíru. In: Krob, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1999, pp. 29–51.

Article
Krob, Josef. Chápeme správně prostor a čas?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 29–35.

Chapter
Krob, Josef. Člověk ve vesmíru. In: Krob, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1999, pp. 53–81.

Article
Krob, Josef. Co mi provedl Jiří Gabriel, muž všetečných otázek. Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 2, pp. 63–64.

Chapter
Krob, Josef. Doc. PhDr. Josef Krob, CSc. (1956). In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 189–192.

Article
Krob, Josef. [Dubnička, Ján. Čas a kauzalita]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. B36-37, pp. 88–90.

Chapter
Krob, Josef. Fyzika a filosofie. In: Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001, pp. 21–37.

Chapter
Krob, Josef. Gnoseologický obrat. In: Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001, pp. 37–42.

Book
Krob, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1999

Article
Krob, Josef. Hledání počátku v dějinách a současnosti kosmologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1994, vol. 43, iss. B41, pp. 13–18.

Article
Krob, Josef. Hráč Stanisław Lem : inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci. Pro-Fil. 2021, vol. 22, iss. Special issue, pp. 33–38.

Article
Bartošová, Petra; Krob, Josef; Bělohrad, Radim. Humanitní vědy v otázkách a odpovědích. Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 89–92.

Chapter
Krob, Josef. Jednota fyziky a filosofie. In: Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001, pp. 4–18.

Chapter
Krob, Josef. Jednota fyziky a filosofie dnes. In: Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001, pp. 53–54.

Chapter
Krob, Josef. Jenom člověk?. In: Krob, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1999, pp. 123–187.

Article
Krob, Josef. Jiří Gabriel je Jiří Gabriel. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 9–14.

Article
Krob, Josef. Josef Šmajs má starosti : (k šedesátinám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, vol. 47, iss. B45, pp. 95–96.

Article
Matiščíková, Jana; Krob, Josef; Petrželka, Josef. Kladivo na časoděj. Studia philosophica. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 159–176.

Chapter
Krob, Josef. Konec velkých systémů jednoho muže. In: Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001, pp. 42–53.

Book
Bělka, Luboš; Kovács, Attila; Krob, Josef; Kubovčáková, Zuzana; Papoušek, Dalibor; Václavík, David; Zbíral, David. Konec světa. 2014

Article
Krob, Josef; Petrželka, Josef. [Krob, Josef. Co je to čas? : lekce z filozofie]. Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 84–86.

Chapter
Krob, Josef. Literatura. In: Krob, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1999, pp. 189–193.