Odehnalová, Lenka

Name variants:

Odehnalová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Bibliografie. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 179–193.

Article
Odehnalová, Lenka. Další setkání a konfrontace s ruskou literaturou. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 160–161.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Deník spisovatele jako mozaika motivů. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 124–144.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Dostojevského deník spisovatele jako mozaika literárních žánrů. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 58–96.

Article
Odehnalová, Lenka. Ivan Gončarov v Brně. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 174–175.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Jmenný rejstřík. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 195–199.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Metodologie. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 12–16.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Obrazová příloha. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 205–209.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Obsah. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 4–7.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Poetika Dostojevského Deníku spisovatele. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 20–47.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Recepce deníku spisovatele v českém a slovenském prostředí. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 145–171.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Reflexe společensko-politických a osobních témat na stránkách deníku spisovatele. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 97–123.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Seznam obrázků. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 194.

Article
Odehnalová, Lenka. Současná ruská literatura a její česká recepce z perspektivy rusistických periodik. Новая русистика. 2022, vol. 15, iss. 2, pp. 39–47.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Stav poznání. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 17–19.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Úvod. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 9–11.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Věcný rejstřík. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 200–203.

Article
Odehnalová, Lenka. Workshop věnovaný irénismu. Новая русистика. 2023, vol. 16, iss. 2, pp. 65–66.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Writer's Diary by Dostoyevsky in the contexts and confrontations : summary. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 176–178.

Article
Odehnalová, Lenka. Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 93–101.

Chapter
Odehnalová, Lenka. Závěr. In: Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 2023, pp. 172–175.