Perutková, Jana

Name variants:

Perutková, Jana (preferred)
Dvořáková, Jana
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Dvořáková, Jana. Bibliografie prof. PhDr. Jiřího Vysloužila, DrSc., od roku 1983. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, vol. 43, iss. H29, pp. 147–152.

Article
Perutková, Jana. Caldarova opera L'Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, aneb, "Horší nežli čert je to moderní manželství". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 125–146.

Article
Perutková, Jana. Einige Bemerkungen zur Míčas Opera serenada Der glorreiche Nahmen Adami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1996, vol. 45, iss. H31, pp. 25–30.

Article
Perutková, Jana. Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 27–41.

Article

Article
Perutková, Jana. Jaroměřice nad Rokytnou : Städtisches und Höfisches in westmährischer Provinz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 59–63.

Article
Perutková, Jana. Klosterneuburger Librettodrucke aus dem 18. Jahrhundert – neu bewertet. Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 2, pp. 5–27.

Article
Perutková, Jana. K výzkumu výměny hudebnin mezi hrabětem z Questenbergu a jeho aristokratickými přáteli. Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 2, pp. 29–51.

Article
Perutková, Jana. Libreto k opeře Amalasunta Antonia Caldary - nový příspěvěk k opernímu provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte J.A. Questenberga. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 207–218.

Article
Dvořáková, Jana. Jan Nepomuk August Vitásek (1770-1839) - významný český hudebník první poloviny 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, vol. 44, iss. H30, pp. 41–49.

Article
Perutková, Jana. Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J.A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 121–140.

Article
Perutková, Jana. Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu). Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 127–139.

Article
Perutková, Jana. Die von Questenbergschen Musikern aufgeführten Oratorien in Mähren in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 1, pp. 163–174.