Portešová, Šárka

Name variants:

Portešová, Šárka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Portešová, Šárka. Emocionální problémy nadaných dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 73–81.

Article
Portešová, Šárka. Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 47–53.

Article
Portešová, Šárka. Mentální representace domova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 93–107.

Article
Portešová, Šárka. Některé teoretické koncepce talentu a nadání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 41–54.

Article
Hajná, Věra; Portešová, Šárka. Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. 65–75.