Salaš, Milan

Name variants:

Salaš, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Chapter
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, pp. 197–238.

Article
Salaš, Milan. Kamenná broušená industrie z neolitického sídliště u Tešetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 25–48.

Article
Peška, Jaroslav; Salaš, Milan. Nález časně eneolitické tzv. těžké měděné industrie z Moravského krasu na Blanensku. Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 2, pp. 79–102.

Article
Salaš, Milan. Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 67–107.

Chapter
Petřík, Jan; Nikolajev, Pavel; Salaš, Milan; Prokeš, Lubomír. Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 90–98.

Article
Salaš, Milan. Příspěvek ke studiu neolitické broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 271–273.

Article
Salaš, Milan. Středobronzový metalický depot Moravský Krumlov 3 a Krumlovský les jako další příklad multidepozitní a sakrální krajiny. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 141–164.

Article
Salaš, Milan. Velatická struktura K2A-B na Cezavách u Blučiny – příklad nálezové situace s bronzovým depotem Blučina 16. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 139–167.