Staněk, Pavel

Name variants:

Staněk, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Sedláčková, Lenka; Staněk, Pavel; Hložek, Martin. Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1069–1097.

Article
Hoch, Aleš; Staněk, Pavel. Kožené artefakty z České ulice v Brně. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 913–927.

Article
Staněk, Pavel. Panenský klášter v Doubravníku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 839–855.

Article
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 373–386.