Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická
ISSN
1211-4979
Variant title
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. R, Series Germanica
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2008
Description
Řada germanistická (řada R) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-4979, vycházela v letech 1996-2008. Uveřejňovala příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Navázala na řadu K, germanisticko-anglistickou (1979-1994). Sborníky nesly zároveň název Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Od r. 2009 pokračuje Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik jako vědecký recenzovaný časopis (ISSN 1803-7380) a vychází dvakrát ročně.
Volumes, Issues
2008 (Volume 57 of series SPFFBU)
R13
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
R12
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
R11
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
R10
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
R9
2003 (Volume 52 of series SPFFBU)
R8
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
R7
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
R6
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
R5
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
R3
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
R2
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
R1