Zubalík, Jiří

Name variants:

Zubalík, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Zubalík, Jiří; Fojtík, Martin; Kapavík, Radim; Těsnohlídek, Jakub; Vojtas, Martin; Petřík, Jan; Tajkov, Peter. Maďarská palebná linie pod vrchem Veretyčiv u obce Habura : prvotní výsledky výzkumu bojiště první světové války. Studia archaeologica Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 75–88.

Article
Zubalík, Jiří; Těsnohlídek, Jakub; Petřík, Jan; Bíško, Richard; Vojtas, Martin; Kapavík, Radim; Petr, Libor; Tajkov, Peter; Drobňák, Martin. Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 539–559.

Article
Zubalík, Jiří; Komoróczy, Balázs; Lukáš, Miroslav; Vlach, Marek. Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 319–333.

Article
Zubalík, Jiří. Vyhodnocení souboru brněnské raně středověké keramiky z ulice Spálená (okr. Brno-město). Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 109–135.