Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka

Contributor: Kroupa, Jiří (editor) ; Šeferisová Loudová, Michaela (editor) ; Konečný, Lubomír (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2009
Extent: 846 s. :
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 382
ISBN: 9788021049727
Link to MU library catalogue: 000602493
Show more...

Table of contents:

9-[11] [Laudatio] Seifertová, Hana | pdficon
13 Tabula gratulatoria | pdficon
I - Teorie, metodologie, historiografie
17-[31] Narziss als Erfinder der Malerei : Spiegelungen im Werk Leon Battista Albertis Aurenhammer, Hans H. | pdficon
33-[42] Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem Bartlová, Milena | pdficon
43-[58] Flanders in the Americas : the challenge of interpretation Kaufmann, Thomas DaCosta | pdficon
59-73 Intence, afordance a význam kulturních objektů Kesner, Ladislav | pdficon
77-[83] Jiří František Buquoy a "La famosissima Notte" Konečný, Lubomír | pdficon
85-[102] Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce : poznámky z osmi pražských kostelů Marešová, Jana; Mádl, Martin | pdficon
103-[113] Sehr geehrte Mitglieder! Sekyrka, Tomáš | pdficon
II - Staré umění
117-[127] Jedna soška - dvě hypotézy Bukovinská, Beket | pdficon
129-[134] Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů Hlobil, Ivo | pdficon
135-[141] Gillis Coignet, Charitas ve sbírkách Národní galerie v Praze Seifertová, Hana | pdficon
143-[153] Von nobler Herkunft - ein neuentdecktes Porträt des Jan Daemen Cool in den Sammlungen der Nationalgalerie Prag und seine Vorbesitzer Ševčík, Anja K. | pdficon
155-[161] Kupido a čas : poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic Dobalová, Sylva | pdficon
165-[174] K rané tvorbě pražského malíře Antonína Stevense ze Steinfelsu Vácha, Štěpán | pdficon
175-[181] Netherlandish painters in Ljublana : a work by Peter Auvercx in the Ursuline church Murovec, Barbara | pdficon
183-[191] Dva "ztracené" obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce Valeš, Tomáš | pdficon
193-[202] Madonna del Rosario z Cítolib : památka na jednu kavalírskou cestu? Hladík, Tomáš | pdficon
III - Umění novověku
205-[218] Josef Winterhalder der Jüngere in Schloss Seefeld Dachs-Nickel, Monika | pdficon
219-233 Two forgotten star of painting collections in Wrocław (Breslau), or, A few words about life and works of Christian Johann Bendeler (1688-1728) Kozieł, Andrzej | pdficon
235-256 Diese Stadt hatte auch in ihren Mauern immer brave Künstler aller Art... Arijčuk, Petr | pdficon
259-[273] "Medicna"? Zu einer Allegorie der Heilkuns von Joseph Winterhalder der Ältere nach Paul Troger Gamerith, Andreas | pdficon
275-285 Franz Anton Maulbertsch : seine "Allegorie des Tierkreises" Krapf, Michael; Krapf, Almut | pdficon
287-298 Bůh Harpokratés, alegorie mlčenlivosti a Slavkov u Brna Miltová, Radka | pdficon
IV - Znalectví, kresba, grafika
301-309 Abraham Bloemaert v Národní galerii v Praze a v knize Jaapa Boltena Rollová, Anna | pdficon
311-[317] Kresby a grafiky Hanse Friedricha Schorera Volrábová, Alena | pdficon
319-[334] Unbekannte Zeichnungen und Gemälde von Franz Xaver Wageschön Kronbichler, Johann | pdficon
335-[337] Dvě kresby Clauda Josepha Verneta Togner, Milan | pdficon
341-351 "Protegam urbem istam" ("Budu štítem tomuto městu") : Panna Marie a pater Martin Středa jako ochránci Brna na dvou augsburských mědirytinách ze 17. století Zelenková, Petra | pdficon
353-[360] Dvě teze veřejných obhajob Svobodová, Jana | pdficon
V - Novější a moderní umění
363-[368] Malíř Carl Spitzweg a jeho pražská agenda Prahl, Roman | pdficon
369-[380] Krajina - svět - malba : stojící rybář Josefa Čapka Pomajzlová, Alena | pdficon
381-[393] Peter Weiss - obraz a slovo Spielmann, Petr | pdficon
395-[414] Případ Pirchan : scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa Matulová, Jitka | pdficon
417-[426] Český kubismus a "vertikální" kánon dějin umění Lahoda, Vojtěch | pdficon
VI - Programy a slavnosti
429-[444] Die "ideale Ebene" : ein Mythos der Wiener Deckenmalerei des Barock Karner, Herbert | pdficon
445-[462] Ubi thesaurus vester est, ibi est cor vestum. Preiss, Pavel | pdficon
463-[485] Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel | pdficon
487-[503] Bartolomeo Altomontes Ausmalung des Sommerrefektoriums im Stift St. Florian (OÖ) (1731) und die Wiederbelebung der "vita apostolica" durch die Augustiner Chorherren Telesko, Werner | pdficon
507-[520] Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýsa Strausse Dolejší, Kateřina; Mlčák, Leoš | pdficon
521-537 Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav | pdficon
539-[553] "Zu unaussprechlicher Freude allerhöchsten Herrschaften wie auch zum höchsten Troste allhiesiger Inwohner." : Zwei Illuminationen vor dem Wiener Stadtpalais Schwarzenberg anlässlich der Geburt der ältesten Söhne Maria Theresias Krummholz, Martin | pdficon
VII - Architektura
557-[578] "Ihr sehet nehmlich einen Templ, desgleichen ihr vielleicht selten, oder vielleicht nemals gesehen." : zur Ikonographie der Wiener Karlskirche Pučalík, Marek | pdficon
579-[589] "Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligthum", aneb, Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru Kroupa, Jiří | pdficon
591-[612] Das Programm der Fassade des Primatialpalais in Pressburg (Bratislava) : ein kirchenpolitisches Manifest aus der Zeit des Josephinismus Pötzl-Malíková, Mária | pdficon
615-[634] Poznámky k architektonickému jazyku na Moravě kolem roku 1600 : sakrální stavitelství v průsečíku "normy" a "formy" Jakubec, Ondřej | pdficon
635-[646] Des Grafen Zschanisches Gebäu welches einen grossen Schloss gleichet Horyna, Mojmír | pdficon
647-[656] Zrození génia z ducha perníkářské dílny : Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900 Vybíral, Jindřich | pdficon
657-[672] Poznámky k architektonické kompozici Bohuslava Fuchse Sedlák, Jan; Sedlák, Jaromír | pdficon
VIII - Sběratelství
675-[677] Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století Šroněk, Michal | pdficon
679-[685] Obrazárna Pražského hradu : Domenico Fetti - Christian Schröder: Kristus na hoře Olivetské Fučíková, Eliška | pdficon
687-[698] Gallerie Collalto : několik skic jedné "kunstkomory" období biedermeieru Kazlepka, Zdeněk | pdficon
699-[706] Historické obrazárny v Českých zemích - ztráty a desideráta Muchka, Ivan | pdficon
707-[720] "Ein original v. Rubens von 5 Figuren" : Gemäldesammlungen der Grafen Lamberg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Polleroß, Friedrich | pdficon
721-[735] A set of verdure tapestries in Ptuj cast Ciglenečki, Marjeta | pdficon
IX - Sběratelství nové doby
739-753 Sběratel, umělecký historik a šlechtic Christian ze Salm-Reifferscheidtu Tomášek, Petr | pdficon
755-[765] Pro les nevidět stromy : jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera Černoušková, Dagmar; Černá, Iveta | pdficon
767-[775] Brněnský sběratel a mecenáš Václav Dvořák a pražští sochaři za druhé světové války Mečkovský, Robert | pdficon
777-795 "Píti plnými doušky Evropu a její krásy." : staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze Kotková, Olga; Vlnas, Vít | pdficon
797-805 Brněnský sběratel a mecenáš umění profesor MUDr. Otakar Teyschl a sestry Válovy Chatrný, Jindřich | pdficon
807-[816] Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka Kroupa, Jiří | pdficon
[817]-[847] Bibliografie Lubomíra Slavíčka 1972-2009 Bregantová, Polana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse