Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994)

Title: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994)
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1995
Extent
217 s.
Series
  • Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica; 304
  • Spisy Masarykovy university v Brně. Filosofická fakulta; 304
  • Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; 304
ISBN
8021011580
Language
Czech
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Balkanistika a slavistika | 3–11
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Hlavní směry české historické balkanistiky | 12–18
Šesták, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká a slovenská balkanistická jazykověda 1986-1993 | 20–29
Kurzová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká a slovenská literární balkanistika posledního desetiletí | 30–37
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká a slovenská národopisná balkanistika v letech 1986-1994 | 38–44
Frolcová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
O medziliterárnom centrizme balkánskych literatúr | 45–53
Ďurišin, Dionýz
PDF
Chapter number Title Custom text
Střední a jihovýchodní Evropa jako objekt christianizace a subjekt formování křesťanského univerza | 54–64
Hejl, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Byzantská a novořecká studia v našich zemích (1986-1993) | 65–68
Dostálová, Růžena
PDF
Chapter number Title Custom text
Vzajemni ali skupni slovanski jezik, kakor ga je oblikoval Matija Majar Ziljski | 69–75
Dolgan, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Gramatikalizační procesy v balkánských jazycích | 76–88
Kurzová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích | 89–94
Havlová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Balkánská jména některých ptáků | 95–102
Šaur, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině | 103–109
Jelínek, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
První mluvnice češtiny pro Slovince v kontextu českého mluvnictví | 110–116
Hauser, Přemysl
PDF
Chapter number Title Custom text
Stsl. názvy chleba a jejich kontinuanty v jihoslovanských jazycích | 117–123
Valčáková, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Posesívní adjektiva ve staroslověnštině na pozadí řečtiny | 124–130
Přikrylová, Milena
PDF
Chapter number Title Custom text
Bulharské a české paralingvistické prostředky ve srovnávacím aspektu | 131–138
Raev, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Balkán a Rusko v první polovině 17. století | 139–141
Procházka, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Fenomén túžby ako štruktúrny element v srbskom stredoveku a chorvátskej renesancii | 142–148
Garjanski, Vladimir
PDF
Chapter number Title Custom text
Kopitar - Karadžić - Miklošič | 149–153
Nedvědová, Milada
PDF
Chapter number Title Custom text
Česko-slovinské vztahy na přelomu 19. a 20. století : (jejich společenské předpoklady a charakter) | 154–161
Šťastný, Vladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Jan Kollár v Danici ilyrské | 162–168
Ivankovićová, Katica
PDF
Chapter number Title Custom text
Šurminove varijacije na Jagićeve teme | 169–176
Kvapil, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Balkánské literatury v české škole | 177–183
Dorovská, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
Překlady O.F. Bablera z poezie jižních Slovanů | 184–190
Stavinohová, Zdeňka
PDF
Chapter number Title Custom text
Masarykova cesta do Bosny a Hercegoviny v roce 1892 | 191–197
Hladký, Ladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Kosovská otázka v albánsko-jihoslovanských vztazích v letech 1941-1944 | 198–206
Hradečný, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Poválečná reemigrace balkánských Čechů | 207–214
Vaculík, Jaroslav
PDF