Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Ludvík Feuerbach a mladý Marx

Author: Riedel, Gustav
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1962
Extent: 275 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 76
Link to MU library catalogue: 000060370
Show more...

Table of contents:

5-[7] [Předmluva] | pdficon
9-14 1. Časový vznik, rozsah, intenzita Feuerbachova filosofického vlivu na mladého Marxe Riedel, Gustav | pdficon
15-35 2. Feuerbachův filosofický vývoj až do vydání jeho "Podstaty křesťanství" Riedel, Gustav | pdficon
36-48 3. Počáteční fáze Marxova filosofického vývoje ; Srovnání Feuerbachova a Marxova vztahu k Hegelově filosofii Riedel, Gustav | pdficon
49-63 4. Marxovo postavení mezi mladohegelovci ; Charakteristika mlado-hegelovců, zvl. F. Strausse a B. Bauera Riedel, Gustav | pdficon
64-88 5. Mladohegelovská kritika křesťanství ; Feuerbachův vývoj k materialismu prostřednictvím kritiky náboženství ; Marxův vývoj k materialismu a momenty, které na tento vývoj měly vliv Riedel, Gustav | pdficon
89-114 6. Charakteristika Feuerbachova antropologismu a humanismu ; Rozdíl mezi Feurbachovým a Marxovým filosofickým překonáváním Hegela ; Marxův přechod od revolučního demokratismu ke komunismu a k dialektickému materialismu Riedel, Gustav | pdficon
115-143 7. Srovnání Feuerbachovy a Marxovy koncepce "odcizení" ; Rozdílné pojetí "odcizení" u Hegela a u Marxe ; Kritika Lukácsovy koncepce "Marxizace" Hegela Riedel, Gustav | pdficon
144-163 8. Marxův objev historické úlohy dělnické třídy a definitivní rozchod s mladohegelovci ; Marxova kritika Feuerbachova antropologismu ; "Svatá rodina" a "německá ideologie" Riedel, Gustav | pdficon
164-186 9. Zhodnocení Feurbachova vlivu na mladého Marxe ; Kritika Plechanovova a Mehringova hodnocení tohoto vlivu ; Pokus o periodizaci filosofického vývoje mladého Marxe Riedel, Gustav | pdficon
187-212 10. Kritika reformistických, buržoazních a revizionistických interpretací Marxova raného filosofického vývoje (Bernstein, Adler, Masaryk, Lange, De Man, Loewith, existencialisté, novothomisté — pokusy o falšování geneze marxistické filosofie) Riedel, Gustav | pdficon
213-225 11. O charakteru působení Feuerbachovy filosofie na mladého Marxe ; Celkové pojetí geneze marxistické filosofie Riedel, Gustav | pdficon
226-[266] Poznámky Riedel, Gustav | pdficon
267-272 Použitá literatura Riedel, Gustav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse