Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu

Variant title
Human resources, lifelong learning and education in work-related and occupational context
Author: Novotný, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. [27]-39
Extent
[27]-39
  • ISSN
    1211-6971
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document