Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
2000, vol. 49, iss. V3

Issue title: Karlu Palasovi a Vlastimilu Válkovi k sedmdesátinám
Year: 2000
Publication year: 2001
ISSN: 1213-2144
ISBN: 80-210-2643-X

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-6 K jubileu Karla Palase Bočková, Hana | pdficon
[7]-8 Životní výročí Vlastimila Válka Jeřábek, Dušan | pdficon
9 Bibliografie Vlastimila Válka Jeřábek, Dušan | pdficon
[11]-17 Ke vztahům středověké a barokní legendistiky : (pokus o odpískání v poločase jako gratulace mým učitelům) Horáková, Michaela | pdficon
[19]-26 K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století Bočková, Hana | pdficon
[27]-39 K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla Urválková, Zuzana | pdficon
[41]-51 Miloš Marten : k jeho místu ve vývoji české literatury Kudrnáč, Jiří | pdficon
[53]-63 Rekonstrukce románového prostoru Kafkovy Ameriky Kožmín, Zdeněk | pdficon
[65]-67 Tři podoby jednoho chasidského příběhu Trávníček, Jiří | pdficon
[69]-79 Beletrie Dominika Pecky Sekaninová, Michaela | pdficon
[81]-89 Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech Nováková, Luisa | pdficon
[91]-102 Tvořivost v literárním překladu : několik poznámek k didaktice překladatelství Fišer, Zbyněk | pdficon
[103]-112 Nad sbírkou Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos Balaštík, Miroslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse