Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
471 s.
Series
  • Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 1211-3034; č. 396
ISBN
9788021054769
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 680735
Description
  • Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. Gros spisu analyzuje na základě detailního studia archivních pramenů vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie od roku 1945 do roku 1990. V závěru si práce všímá také vzestupu nacionalismu na Kosovu a v Srbsku v 80. letech 20. století a sleduje vyhrocení kosovské krize po roce 1989, která probíhala paralelně s rozpadem Jugoslávie.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
10-11 Seznam zkratek | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
12-35 Úvod | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
36-42 Kosovo a Metochie na počátku 20. století : obyvatelstvo a jeho migrace | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
43-77 Kosovská otázka a Království Srbů, Charvátů a Slovinců | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
78-102 Druhá světová válka na Kosovu | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
103-129 Vznik kosovské autonomie | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
130-148 Autonomie pod obručí státní bezpečnosti | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
149-185 Kosovská každodennost a její úskalí | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Brionské plénum
Page Chapter number Title
186-211 Brionské plénum | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
212-216 Ideologizované principy etnické dominance | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Kosovo jako republika?
Page Chapter number Title
217-239 Kosovo jako republika? | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
240-266 Ústavní změny ve prospěch posilování autonomie | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
267-302 My jsme Albánci, ne Jugoslávci – demonstrace 1981 | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Oživování opozice
Page Chapter number Title
303-315 Oživování opozice | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
316-336 Vyhrocování napětí na Kosovu | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
337-343 XIII. sjezd SKJ a Kosovo | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Memorandum SANU
Page Chapter number Title
344-350 Memorandum SANU | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
351-358 Nikdo vás nesmí bít... | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
359-364 Nová platforma o Kosovu | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
365-379 VIII. zasedání ÚV SKS | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
380-420 "Antibyrokratická revoluce" | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
421-426 Zánik Svazu komunistů Jugoslávie | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Stínová republika
Page Chapter number Title
427-434 Stínová republika | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Epilog
Page Chapter number Title
435-436 Epilog | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
437-439 Závěr | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
440-451 Yugoslavia – Serbia – Kosovo : Kosovo in 20th century | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
452-464 Použité prameny a literatura | pdf icon Štěpánek, Václav
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
465-471 Jmenný rejstřík | pdf icon Štěpánek, Václav