Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická

ISSN: 0231-7664
Variant title: Studia philosophica
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. B, Series philosophica
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1953-2008
Description: Filozofická řada (řada B) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1953-2008, uveřejňovala příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín. V letech 1999-2008 vycházela také s názvem Studia philosophica. Od roku 2009 na řadu navazuje recenzovaný vědecký časopis "Studia philosophica", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7445).

Volumes, Issues

1953   (Volume 2 in series SPFFBU) B1
1954   (Volume 3 in series SPFFBU) B2
1955   (Volume 4 in series SPFFBU) B3
1957   (Volume 6 in series SPFFBU) B4
1958   (Volume 7 in series SPFFBU) B5
1959   (Volume 8 in series SPFFBU) B6
1960   (Volume 9 in series SPFFBU) B7
1961   (Volume 10 in series SPFFBU) B8
1962   (Volume 11 in series SPFFBU) B9
1963   (Volume 12 in series SPFFBU) B10
1964   (Volume 13 in series SPFFBU) B11
1965   (Volume 14 in series SPFFBU) B12
1966   (Volume 15 in series SPFFBU) B13
1967   (Volume 16 in series SPFFBU) B14
1968   (Volume 17 in series SPFFBU) B15
1969   (Volume 18 in series SPFFBU) B16
1970   (Volume 19 in series SPFFBU) B17
1971   (Volume 20 in series SPFFBU) B18
1972   (Volume 21 in series SPFFBU) B19
1973   (Volume 22 in series SPFFBU) B20
1974-1975   (Volume 23-24 in series SPFFBU) B21-22
1976   (Volume 25 in series SPFFBU) B23
1977-1978   (Volume 26-27 in series SPFFBU) B24-25
1979-1980   (Volume 28-29 in series SPFFBU) B26-27
1981   (Volume 30 in series SPFFBU) B28
1982   (Volume 31 in series SPFFBU) B29
1983   (Volume 32 in series SPFFBU) B30
1984   (Volume 33 in series SPFFBU) B31
1985   (Volume 34 in series SPFFBU) B32
1986   (Volume 35 in series SPFFBU) B33
1987   (Volume 36 in series SPFFBU) B34
1988   (Volume 37 in series SPFFBU) B35
1989-1990   (Volume 38-39 in series SPFFBU) B36-37
1991   (Volume 40 in series SPFFBU) B38
1992   (Volume 41 in series SPFFBU) B39
1993   (Volume 42 in series SPFFBU) B40
1994   (Volume 43 in series SPFFBU) B41
1995   (Volume 44 in series SPFFBU) B42
1996   (Volume 45 in series SPFFBU) B43
1997   (Volume 46 in series SPFFBU) B44
1998   (Volume 47 in series SPFFBU) B45
1999   (Volume 48 in series SPFFBU) B46
2000   (Volume 49 in series SPFFBU) B47
2001   (Volume 50 in series SPFFBU) B48
2002   (Volume 51 in series SPFFBU) B49
2003   (Volume 52 in series SPFFBU) B50
2004   (Volume 53 in series SPFFBU) B51
2005   (Volume 54 in series SPFFBU) B52
2006   (Volume 55 in series SPFFBU) B53
2007   (Volume 56 in series SPFFBU) B54
2008   (Volume 57 in series SPFFBU) B55

Search


Advanced Search

Browse