Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1963, roč. 12, č. F7

Rok: 1963
Rok vydání: 1964

Obsah:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-29 Leoš Janáček a Zdeněk Nejedlý : (k problematice vztahu české kritiky k tvorbě počátku 20. století) Fukač, Jiří | pdficon
[31]-48 Die Doppelalteration in der tschechischen Musik Blažek, Zdeněk | pdficon
[49]-88 Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě Richter, Václav | pdficon
[89]-105 Rokoko und Impressionismus : (zum Problem des spätbarocken Sensualismus) Krsek, Ivo | pdficon
[107]-116 Über die Anwendung der graphischen Dynamik- und Rhythmusaufzeichnung bei der Untersuchung der Musikfolklore Holý, Dušan; Pokorný, Otakar | pdficon
[117]-137 Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. století Frolec, Václav | pdficon
Rozhledy – Обзор науки – Umschau
[139]-143 Leoš Janáček und Ferenc Liszt Štědroň, Bohumír | pdficon
[144]-154 Zu einigen gemeingültigen Gesetzmässigkeiten der Musikinterpretation Pečman, Rudolf | pdficon
[155]-189 Národopisné poznámky z cesty po Tunisku Jeřábek, Richard | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
[190]-194 Zprávy o malbách Karla Töppera v Brtnici Richter, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
[195]-198 [Musik des Ostens : Sammelbände für historische und vergleichende Forschung] Pečman, Rudolf | pdficon
198 V SSSR dvakrát o naší hudební vědě Štědroň, Miloš | pdficon
198-199 [Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce] Fukač, Jiří | pdficon
199-201 Poslední publikace o brněnských malířích Krsek, Ivo | pdficon
201-202 [Míčko, Miroslav. Člověk v umělci] Krsek, Ivo | pdficon
202-204 [Müveltség és Hagyomány] Jeřábek, Richard | pdficon
205-206 Seznam vyobrazení | pdficon
207-208 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon
[Obrazová příloha] | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet