Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická
2006, vol. 55, iss. Q9

Year: 2006
Publication year: 2007
ISSN: 1214-0406
ISBN: 978-80-210-4289-6

Table of contents:

[5] Úvodem Jochmanová, Andrea | pdficon
Předmluva
[9]-16 Bořivoji Srbovi k 75. narozeninám Kovářová, Klára | pdficon
Studie
[19]-26 Hester Swane musí zemřít : konstrukce postavy v dramatu U Kočičí bažiny Mariny Carr Brandejská, Zdeňka | pdficon
[27]-42 Porevoluční happeningy podle Dětského studia Vladimíra Morávka Hložková, Hana | pdficon
[43]-72 Jiří Frejka a Osvobozené divadlo (1926-1927) Jochmanová, Andrea | pdficon
[73]-92 Secesní repertoár Les Ballete Russes jako východisko vizuální proměny jeviště Klein, Pavel | pdficon
[93]-113 Jevištní výpravy inscenací Evžena Sokolovského v Mahenově činohře Kovářová, Klára | pdficon
[115]-128 "Protloukání se pustinou" : koloniální počátky divadla v Kanadě Pšenička, Martin | pdficon
[129]-135 Malá zpráva o stavu studia antického divadla na prahu třetího tisíciletí Stehlíková, Eva | pdficon
[137]-148 In-yer-face theatre : technika a vývoj provokativní britské dramatiky Špalová, Marie | pdficon
Z prací studentů
[151]-163 Sylvain Bemba, dramatik Konga Cihlářová, Zuzana | pdficon
[165]-188 Dramatická tvorba Boženy Vikové Kunětické v kontextu vývoje českého divadla Štěpánková, Petra | pdficon
Miscelanea
[191]-193 Ibsen očima současníka Hložková, Hana | pdficon
193-194 K hostování kabaretu Pfeffermühle v Československu Jochmanová, Andrea | pdficon
195-196 Malé hry o lásce (třetí díl Dramatiky ruského symbolismu) Kostelník, Jakub | pdficon
196-197 Manifesty ruského symbolismu potřetí Jochmanová, Andrea | pdficon
197-198 Souřadnice a kontexty divadla Čunderle, Michal | pdficon
199-202 Autoři | pdficon

Search


Advanced Search

Browse